Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η μεσιτική μας επιχείρηση έχει ξεκινήσει από το έτος 1983 και

λειτουργεί ασταμάτητα  στον χώρο της κτηματαγοράς.

 

Αναλαμβάνουμε πωλήσεις και μισθώσεις όλων των τύπων ακινήτων

(διαμερίσματα, καταστήματα, οικόπεδα, κτήματα, αυτοτελή κτίρια, αποθήκες

 και λοιπών τύπων ακίνητα) στο κέντρο της Αθήνας , στα προάστια και στο

υπόλοιπο λεκανοπέδιο Αττικής.

 

Η εκτίμηση των ακινήτων είναι δωρεάν.

 

Στόχος μας είναι να φέρουμε εις πέρας την οποιαδήποτε συναλλαγή μας

ανατεθεί με εχεμύθεια και ασφάλεια.

 

Αναζήτηση

κατασκευή websitescreator.gr
 
φιλοξενία dynamicsite.gr